Program zajęć · Galeria zdjęć · Kontakt

 

 Ciąża i poród stanowią wielkie wyzwanie dla organizmu. Tym łatwiej będzie mu sprostać, im większa będzie sprawność fizyczna. Prawidłowo stosowana i fachowo nadzorowana gimnastyka jest procesem pozytywnie wpływającym zarówno na organizm matki i dziecka, a także na przebieg ciąży, porodu oraz połogu. Zgodnie z tymi zasadami funkcjonują szkoły rodzenia, których zadaniem oprócz szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem jest także psychofizyczne przygotowanie do zadania jakim jest poród.

Informacje i zapisy:
tel. (0-22) 614 - 87 - 40 (od 9.00 - 16.00)
oraz tel. 505 - 538 - 454 (od 8.00 - 20.00)

Jeśli jesteś zainteresowana(y) naszą pracą zadzwoń lub napisz Zapraszamy!

Program zajęć w szkole rodzenia obejmuje:

1. Zapoznanie rodziców oczekujących przyjścia na świat ich dziecka z przebiegiem ciąży, porodu i połogu;
2. Naukę oddychania torem przeponowym z uwzględnieniem przebiegu fali skurczowej oraz ćwiczenie umiejętności relaksu jako przygotowanie do pierwszego okresu porodu;
3. Wyuczenie bezdechu w ramach przygotowania do umiejętnego zmobilizowania sił wydalających (parcia) w drugim okresie porodu;
4. Prowadzenie gimnastyki ogólnokształtującej oraz ćwiczeń ułatwiających usprawnienie w okresie poporodowym;
5. Uwrażliwienie rodziców na pogłębianie kontaktu z dzieckiem w okresie przednarodzinowym;
6. Praktyczne zapoznanie się z zasadami pielęgnacji noworodka oraz zasadami naturalnego karmienia.

U nas m.in.:

1. Kąpiel dziecka najczęściej przypada ojcu, przy czym następuje to samoistnie, bez żadnych nacisków. Po prostu odpowiada to ojcom, a dzieci czują się pewniej w mocniejszych rękach rodzica płci męskiej;
2. Oboje rodziców w ciągu dwóch miesięcy przygotowują się do świadomego, aktywnego i sprawnego "rozegrania" porodu, razem wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne, stosowane w celu rozładowania nadmiaru napięć i służące maksymalnemu wykorzystaniu sił.
3. Upowszechnianie praktycznej wiedzy o karmieniu naturalnym z udziałem mężów, których rola w utrzymaniu się laktacji jest znacząca.

Copyright © 2003 Promotor